نتایج یک مطالعه منتشر شده در JAMA journals نشان می‌دهد: اندازه‌گیری پی‌درپی سطح آنتی بادی و ایمنی افراد برای رده‌بندی مداخلات غیردارویی و توسعه واکسن و درمان‌های کووید – 19 یک ضرورت است، همچنین بررسی‌های یکپارچه جامعه و سرواپیدمیولوژیک، همراه با مدلسازی و رویکردهای افزاینده برای برآورد میزان شیوع کووید – 19 در سطح جامعه، به ارزیابی وضعیت کنونی پاندمی، تصمیم گیری درباره مداخلات آینده و بازگشت تدریجی به فعالیت‌های عادی در جوامع کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا، در مقاله‌ای تحت عنوان “بازگشایی جوامع و ضرورت ارزیابی لحظه‌ای کووید – 19 در سطح جامعه” که توسط کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ترجمه شده، آمده است: طی ماه مه 2020، حدود 1 میلیون و 390 هزار مورد ابتلا به کرونا در امریکا و بیش از 4 میلیون و 300 هزار مورد در 188 کشور گزارش شده که در همین راستا ضرورت دسترسی به اطلاعات مربوط به کووید – 19 از جمله شیوع در سطح جامعه، طیف بیماری، تست‌های تشخیصی و درصدی از جامعه که در برابر SARS-CoV-2 (ایمنی جمعی) مصونیت دارند، محسوس است.

دسترسی به این اطلاعات برای بررسی وضعیت جوامع در زنجیره شیوع کووید – 19 و رده‌بندی مداخلات غیردارویی برای بازگشایی مشاغل و جامعه و همچنین اطلاعات لحظه به لحظه مربوط به شیوع و سرواپیدمیولوژی برای توسعه واکسن‌ها و درمان‌های کووید – 19 ضروری است.

تعیین موقعیت کنونی جامعه

در این راستا سازمان بهداشت جهانی و سایر گروه‌های مرتبط، بررسی‌های متعددی جهت ارزیابی فوری شرایط سلامت از جمله اقدامات ایمن سازی و ارزیابی‌های جمعیتی انجام داده‌اند. یکی از بررسی‌های اخیر مربوط  به خانوارهایی‌است که از طریق “احتمال متناسب با اندازه”(probability proportionate to size)انتخاب شده‌اند. در این مطالعه از افراد منتخب درباره اینکه آنها یا یکی از اعضای خانواده علائم کووید – 19 را داشته یا دارند، آیا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند، آزمایش یا بستری شده‌اند و یا تحت ونتیلاسیون قرار گرفته یا فوت شده‌اند، سؤال می‌شود.

در صورتیکه طی همین ارزیابی از افراد یک نمونه خون و یک نمونه از مسیر تنفسی فوقانی نیز گرفته شود، می‌توان نسبت افرادی از جامعه که دارای آنتی بادی SARS-CoV-2 بوده و نسبتی که در گذشته دارای علائم بوده و یا در حال حاضر دارای عفونت هستند را تخمین زد. این اطلاعات همچنین برای بررسی تاثیر استراتژی‌های گذشته جامعه جهت کاهش عفونت و نیز تعیین مسیر استراتژی‌های آینده لازم است.

در همین راستا بررسی‌های فوری و همزمان در جوامع مختلف می‌تواند اطلاعات قابل تعمیمی  در مناطق جغرافیایی مختلف فراهم کند تا از این طریق امکان هماهنگی مداخلات بهداشتی ایجاد شده و تعامل اجتماعی یکپارچه‌تری فراهم شود.

یک مثال فرضی نشان می‌دهد که چگونه اطلاعات حاصل از بررسی‌ها و ارزیابی‌های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک می توانند موقعیت جامعه را در زنجیره انتقال بیماری تعیین کنند.

فرض کنید اطلاعات حاصل از آزمایشگاه‌ها نشان می دهد که 3000 آزمایشگاه کیس‌هایی از ابتلا به کووید – 19 در جامعه ای با 500 هزار نفر جمعیت را جمع‌آوری کرده، هم چنین فرض کنید بررسی‌های اجتماعی نشان می دهد که تنها 10 درصد از افراد دارای علائم، مورد آزمایش قرار گرفته‌اند؛ بنابراین تنها 10 درصد از بیماران مشکوک تشخیص داده شده‌اند. تعمیم این نتایج به یک جامعه بزرگتر نشان می دهد که حدوداً 30 هزار نفر در جامعه دارای بیماری با علائم بوده‌اند.

همچنین نسبت افراد دارای علائم در بررسی‌های فوری می‌تواند با نتایج سرولوژیک مقایسه شود تا نسبت افرادی که دارای عفونت بدون علامت SARS-CoV-2 هستند تخمین زده شود.

بنابراین با فرض این که ارزیابی‌های سرولوژیک در این جامعه نشان دهنده وجود آنتی بادی SARS-CoV-2 در 20 درصد جمعیت باشد، برون یابی این اطلاعات بیان می‌کند که حدود 100 هزار نفر در این جامعه آلوده شده‌اند (2/0 × 500000). اگر عدد تکثیر (میانگین کیس‌هایی که از یک نفر آلوده شده‌اند) برای کووید – 19 برابر 2/2 باشد، بنابراین نسبت افرادی از جمعیت که باید به SARS-CoV-2 ایمن باشند تا ایمنی جمعی حاصل شود، برابر 55 درصد خواهد بود.

نتایج ارزیابی‌های جامعه  و سرواپیدمیولوژی (که اظهار می‌کنند 20 درصد جمعیت دارای آنتی بادی علیه SARS-CoV-2 هستند) نشان می‌دهد که ایمنی جمعی بدست نیامده و 35 درصد دیگر از افراد باید مبتلا شوند تا ایمنی جمعی کسب شود. این نتایج هم چنین اظهار می‌کنند که در این جامعه انتقال SARS-CoV-2 می‌تواند ادامه دار باشد، بنابراین اقدامات بهداشت عمومی باید بر این مبنا برنامه‌ریزی شود.

در ادامه مقاله با اشاره به مدل افزاینده (multiplier model) ، به عنوان یک مدل مکمل برای تعیین موقعیت جامعه در پاندمی، آمده است: نتایج بررسی‌ها نیازمند اصلاح است؛ چرا که همه افراد دارای علائم، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار نمی گیرند، همه پزشک‌ها و مراکز بهداشتی درمانی  آزمایش کووید – 19 را تجویز نمی‌کنند، همچنین کیت‌های آزمایشی و منابع ممکن است در دسترس نباشند و نیز حساسیت آزمایشات 100درصد نیست.

این مدل طی پاندمی آنفولانزا A (H1N1) در سال 2009 در ایالات متحد مورد استفاده قرار گرفت و از طریق یکسری فاکتورهای افزاینده حاصل از ارزیابی‌های اجتماعی، نسبت افراد دارای علائم شبه آنفولانزا و افرادی که تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته‌اند، نسبت کسانی که به دنبال درمان رفته و از آنها نمونه تشخیصی جمع آوری شده، حساسیت آزمایش‌ها و نیز نسبت کیس‌های تایید شده توسط آزمایشگاه را تخمین می زد. بر اساس این مدل، با اینکه تنها 43 هزار و 677 مورد آنفولانزا A توسط آزمایشگاه‌ها تایید شده بود، تخمین زده شد طی چهار ماه اول پاندمی، حدود 1.8 تا 5.7 میلیون نفر آلوده شده بودند.

این مدل هم چنین در پایان پاندمی آنفولانزا A مجددا استفاده شد که در ترکیب با نتایج دیگر، تخمین زد که حدود 40 درصد افراد مبتلا به آنفولانزا A بدون علامت بوده‌اند.

تعیین موقعیت جامعه در ماه‌های آینده

پیش بینی سناریوهای احتمالی کووید – 19 در آینده برای سیاست گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌های بهداشت عمومی و توسعه مداخلات درمانی لازم است. جوامع باید برای تعیین شدت مداخلات غیردارویی، با فرض شناخت سناریوها و روند آنها، در مورد سناریوهای آینده طرح ریزی کنند و در مورد زمان بازگشایی مدارس و مشاغل تصمیم گیری کنند.

به علاوه، اطلاعات درباره سطح پایه ایمنی برای طرح ریزی آزمایشات بالینی واکسن‌ها و داروها لازم است. همچنین بررسی‌های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک در ترکیب با رویکردهای مدل سازی، ابزارهای مفیدی برای پیش بینی سناریوهای آینده است.

در این راستا مدل‌های پیش بینی سناریوهای مختلف ملی و محلی برای کووید – 19 ، توسط گروه‌های مختلف ارائه شده، اطلاعات ورودی این مدل‌ها شامل موارد تایید شده آزمایشگاهی ابتلا و مرگ ناشی از کووید – 19، تعداد افراد دارای علائم و مورد آزمایش قرار گرفته و نیز حساسیت تست‌های تشخیصی و سایر ورودی‌ها شامل ارزیابی تاثیر تلاش‌های جامعه برای کاهش بیماری و دستیابی به ایمنی جمعی بر کاهش بروز کووید – 19 است.

با این که این مدل‌ها بسیار بحث برانگیز بوده‌اند، بررسی‌های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک می‌توانند اطلاعاتی را جمع آوری کنند تا تردید و عدم قطعیت درباره فرض‌های اساسی را کاهش دهند.

در همین راستا، بررسی‌های مکرر می‌تواند از میزان موفقیت مداخلات غیر دارویی و پیشرفت به سمت ایمنی جمعی، برآوردهای مقطعی ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، گروه‌های بسیاری اقدام به بررسی‌های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک کرده‌اند. در گزارش اولیه از یک بررسی که در تاریخ 3 آوریل 2020 در سه نقطه و از 3330 نفر به عنوان نماینده از Santa Clara County کالیفرنیا با جمعیت 1.9 میلیون نفر انجام گرفت، 2.5 تا 4.2 درصد افراد دارای ایمنی بودند و 956 کیس تایید شده کووید – 19 تا 1 آوریل گزارش شده بود؛ این اطلاعات نشان می دهد که به ازای هر مورد مبتلا و تایید شده با تست‌های لابراتواری، 50 تا 85 نفر دارای آنتی بادی بودند. البته پتانسیل وجود جواب مثبت کاذب در این جمعیت با شیوع کم وجود دارد.

در بررسی دیگری که در 40 ناحیه از نیویورک با جمعیت 19.4 میلیون نفر در اواسط آوریل صورت گرفت، بین 3000 نفر که در حال خرید بودند، 13.9 ‌درصد دارای ایمنی بودند؛ با 213 هزار و 779 کیس تایید شده تا 15 آوریل؛ این اطلاعات نشان می دهد که به ازای هر کیس تایید شده توسط آزمایشگاه، 13 نفر دارای آنتی بادی بودند.

در پایان باید تاکید شود که ارزیابی دقیق کووید – 19 در سطح جامعه، نیازمند مدارک قابل اطمینان درباره نسبت افراد دارای علائم، نسبت افراد بدون علائم، بروز افزایشی کووید – 19، نسبت افراد بستری شده و نیز نسبت افرادی است که بر اثر بیماری فوت می‌کنند.

منبع:Reopening society and the need for Real-Time Assessment of COVID-19 at the Community level؛JAMA journals ؛ May 2020

انتهای پیام

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *