چند درصد زنان ایرانی به حجاب اعتقاد دارند؟نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در قالب پیمایش ملی فرهنگ پوشش و حجاب گویای آن است که ۸۸/۹ درصد از زنان پاسخگو گفته‌اند اساساً به حجاب اعتقاد دارند.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی پژوهشی پیرامون “عفاف و حجاب” را  توسط مهدی فرجی و نفیسه حمیدی انجام  داده است:

 پژوهش «یافته‌های پیمایش ملی فرهنگ پوشش و حجاب» در سال ۱۳۹۵ با هدف فهم روند تغییرات پوشش و حجاب نسبت به سال ۱۳۹۰ توسط دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی صورت گرفته است. هدف اصلی پژوهش عبارت از «بررسی پوشش و حجاب زنان در زندگی روزمره» است.

اهداف جزئی این پژوهش نیز عبارتند از:

-ارائه‌ تصویری از تنوعات پوشش و حجاب زنان در زندگی روزمره،

-ترسیم نگرش‌های متنوع نسبت به پوشش و حجاب،

-به تصویر کشیدن تیپ‌بندی‌ از اشکال حجاب و پوشش بر حسب محیط‌های اجتماعی مختلف و فضاهای فرهنگی متفاوت،

-مشخص کردن عملکردهای زیبایی‌شناسانه‌ی زنان نسبت به پوشش،

-بررسی وضعیت اعتقاد به حجاب،

-سنجش نگرش به احکام حجاب،

-مطالعه‌ میزان عمل به احکام حجاب و

-بررسی وضعیت اخلاق حجاب.

ذیل عنوان «مدل نظری» عام‌بودگی و خاص‌بودگی پوشش در ایران از خلال دو مفهوم «پوشش» و «حجاب» بررسی شده و تلاش شده است تا با استفاده از دیدگاه‌های دینی موجود در باب حجاب، خاص‌بودگی پوشش در ایران نشان داده‌ شده و ابعادی برای حجاب طراحی شود.

اگرچه نمی‌توان این مفهوم را در چند بعد خلاصه کرد، اما با محدودیت‌ها و اهداف پژوهش حاضر و با توجه به این‌که حجاب علاوه‌بر نمودهای بیرونی آن متکی بر منظری اعتقادی و نگرشی است، سعی شده است اعتقاد به حجاب و به‌تبع آن اعتقاد به احکام آن و هم‌چنین نگرش اخلاقی حاکم بر آن بررسی شود و در کنار این، مناظر اعتقادی و نگرشی، عمل به حجاب نیز مد نظر قرار گیرد.

باید یادآورشد پوشش ابعاد عامی هم دارد که بیش از آن‌که ایدئولوژی یا منظری خاص بر آن اثر داشته باشد، موقعیت‌های اجتماعی بر آن اثر می‌گذارد و به آن معنا می‌دهد. لایه‌های مختلف زندگی روزمره، عرصه‌های معنادار آن و عملکردهای ویژه‌ی افراد در هریک از این عرصه‌ها، نمودها و بازنمایی‌های خاصی از پوشش را به همراه خواهد داشت؛ بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان عرصه‌ها و فضاهای مختلفی از زندگی روزمره مقوله‌بندی شود که در آن پوشش، اشکال و تنوعات خاصی به خود می‌گیرد.

این اشکال و تنوعات به‌طور مشخص بر مبنای دو مفهوم اجتماعی دیده شده ‌است. موقعیت‌های اجتماعی متفاوت و مناسبات مختلف اجتماعی، نمودهای پوشش را معنادار می‌کنند. در ادامه‌ی این مبحث مدل نظری ارائه شده است.

تکنیک جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش‌نامه است. این پرسش‌نامه از دو بخش کلی سؤالات زمینه‌ای و بخش سنجش ابعاد پوشش و حجاب تشکیل شده است. در بخش سؤالات زمینه‌ای، سؤالاتی از قبیل سن، تحصیلات، قومیت، درآمد و وضع فعالیت مطرح شده است.

در بخش سؤالات پوشش و حجاب ابعاد مختلفی مد نظر قرار گرفته است: خصوصیات پوشش و حجاب پاسخگویان، پوشش و حجاب در فضاهای اجتماعی، نگرش به پوشش و حجاب، زیبایی‌شناسی پوشش، برای سنجش مقیاس پوشش در زندگی روزمره و ابعاد اعتقاد به حجاب، نگرش به احکام حجاب، عمل به احکام حجاب و اخلاق حجاب برای سنجش مقیاس حجاب مورد استفاده قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر برای آزمون پایایی و اعتبار و انتخاب بهترین گویه‌ها شیوه تحلیل گویه به کار رفته است. در این زمینه برای آزمون مربوط به تک بعدی بودن ابعاد از تحلیل عامل و برای آزمون پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. از بین هشت بعد پوشش و حجاب که در این پیمایش سنجیده‌ شده برای پنج بعد زیبایی‌شناسی پوشش، اعتقاد به حجاب، نگرش به احکام حجاب، عمل به احکام حجاب و اخلاق حجاب مقیاس ساخته شده است. به دلیل محدودیت‌های روشی برای سایر ابعاد مقیاسی ساخته نشده است.

برای دست‌یابی به اهداف این طرح از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای استفاده شده است. در این روش، ابتدا واحدهای نمونه‌مرحله‌ی اول که به اختصار PSU نامیده می‌شود و معمولاً متشکل از مجموعه‌ای به‌هم پیوسته از واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ی دوم یا همان واحد تحلیل است، به‌صورت احتمالی انتخاب می‌شود و در مرحله‌ دوم نیز در هر یک از واحدهای نمونه‌ی مرحله‌ی اول (PSUها)، واحدهای مرحله‌ی دوم (واحد تحلیل) یا همان زنان واجد شرایط با احتمال معین انتخاب می‌شوند.

در ذیل یافته‌هایی از پژوهش نشان داده می‌شود که بیشترین فراوانی را داشته است:

ویژگی‌های فردی پاسخگویان:

۵۲.۳ درصد از زنان پاسخگو در کل کشور در فاصله‌ سنی ۱۵ تا ۳۴ سال قرار دارند.

۶۴/۶درصد متأهل هستند.

۸۵.۶ درصد تعداد دارای فرزند هستند.

در حدود یک‌چهارم پاسخگویان؛ یعنی ۲۵/۷ درصد دیپلم دارند یا دوره‌ی پیش‌دانشگاهی را نیز گذرانده‌اند.

نزدیک به نیمی از مادران پاسخگویان؛ یعنی ۴۰/۶ درصد بی‌سواد هستند.

۴۰.۶ از پدران پاسخگویان بی‌سواد هستند.

۳۲/۶درصد در خانواده‌های چهار نفره زندگی می‌کردند.

نزدیک به دو سوم از پاسخگویان؛ یعنی ۶۴/۷ درصد خانه‌دار هستند.

هزینه‌ی ماهانه‌ی خانواده‌ی نزدیک به نیمی از زنان؛ یعنی ۴۶.۲ درصد بین ۸۰۱ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.

۴۹/۷ درصد از زنان پاسخگو در کل کشور به قومیت فارس تعلق دارند.

 ۹۰/۴ درصد از زنان پاسخگو دارای مذهب شیعه‌ دوازده امامی هستند.

۷۴/۸ درصد مرجع تقلید دارند.

 بیش از نیمی از پاسخگویان؛ یعنی ۵۱/۱ درصد عضو شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، فیس‌بوک و …) هستند.

 ۶۶/۴ درصد از زنان پاسخگو در یک سال گذشته مورد اذیت و مزاحمت مردان قرار نگرفته‌اند.

 آزار و اذیت مردان برای ۱/۹۰ درصد از پاسخ‌گویانی که در یک سال گذشته این اتفاق برایشان افتاده، بیشتر در معابر عمومی؛ یعنی کوچه خیابان رخ داده است.

خصوصیات پوشش و حجاب جمعیت نمونه:

۸۸/۹ درصد از زنان پاسخگو گفته‌اند اساساً به حجاب اعتقاد دارند.

۲۰/۸ درصد از پاسخگویان پوشاندن اعضای بدن در برابر نامحرم را تعریف حجاب دانسته‌اند.

۴۱/۶ درصد زنان به‌تدریج در سال‌های پس از سن تکلیف حجاب گذاشته‌اند.

۱۷/۸ درصد از پاسخگویان در چند سال اخیر در خانواده‌شان جشن تکلیف گرفته‌اند.

۴۷/۵ درصد از پاسخگویان گفته‌اند چون حجاب واجب است در بیرون از خانه حجاب دارند.

۴۰/۵ درصد از زنان پاسخگو ترجیح می‌دهند اگر دختری داشته باشند، از سن تکلیف حجاب را رعایت کند.

۷۲/۳ درصد از پاسخگویان گفته‌اند اگر حجاب آزاد باشد با حجاب از خانه بیرون می‌آیند.

۵۳ درصد از پاسخگویان بیرون از خانه بیشتر از چادر استفاده می‌کنند و ۴۰/۲ درصد از پاسخگویان در بیشتر مواقع مانتو می‌پوشند.

۷۹/۷ درصد مادران زنان پاسخ‌گو چادری و ۱۲/۹ درصد مانتویی هستند.

دختران بزرگ ۴۷/۹ درصد از زنان پاسخگو بیرون از خانه غالباً چادر و ۴۵ درصد مانتو می‌پوشند.

دختران کوچک ۴۸.۱ درصد از زنان پاسخگو چادر و ۴۳.۸ درصد مانتو را به‌عنوان پوشش بیرون از خانه برای خود انتخاب کرده‌اند.

۴۸/۹ درصد از زنان پاسخگو اگر دختر داشتند ترجیح می‌دادند بیرون از خانه چادر و ۴۵.۴ درصد مانتو بپوشند.

۵۶/۴ درصد از همسران زنان پاسخگو می‌خواهند آن‌ها چادری و ۲۸.۷ درصد مانتویی باشند.

۴۸ درصد از پاسخگویان در بیشتر مواقع چادری و ۳۹.۸ درصد مانتویی هستند. ۱۲.۲ درصد نیز برحسب موقعیت‌های خاص گاهی چادر و گاهی مانتو می‌پوشند.

در حدود پنج سال قبل هم ۵۰.۵ درصد پاسخگویان بیشتر مواقع که بیرون می‌رفتند چادری و ۳۷.۶ درصد مانتویی بوده‌اند. ۱۱.۹درصد نیز برحسب موقعیت‌های خاص گاهی چادر و گاهی مانتو می‌پوشیده‌اند.

استفاده از چادر مشکی و روسری یا شال با ۸۲ درصد و استفاده از چادر مشکی و مقنعه با ۴/۶۹ درصد بیشترین فراوانی را در میان پاسخگویان چادری به خود اختصاص می‌دهد.

۸۱.۹ درصد از زنان پاسخگو زیر چادر از مانتو با روسری یا مقنعه استفاده می‌کنند.

۷۸.۴ درصد از پاسخگویان چادری زیر چادر مانتوی سایز می‌پوشند.

به لحاظ قد مانتو، پوشیدن مانتوهای تا زیر زانو با ۷۱.۸ درصد در زیر چادر عمومیت بیشتری دارد.

۳.۳۰ درصد بلوز و دامن و ۱/۲۱ درصد بلوز و شلوار زیر چادر استفاده می‌کنند.

 ۱/۹۱ درصد از زنان پاسخگوی چادری زیر چادر مانتوهایی با رنگ تیره و ۸۹.۹ درصد مانتوی مشکی رنگ می‌پوشند.

۸۹.۱ درصد از پاسخگویان مانتویی، مانتوی سایز می‌پوشند.

به لحاظ قد مانتو، پوشیدن مانتوهای تا زیر زانو با ۷۸ درصد عمومیت بیشتری دارد.

 ۶/۱۴ درصد بلوز و شلوار و ۱۱ درصد بلوز و دامن هم استفاده می‌کنند.

۷/۹۰ درصد از پاسخگویان مانتویی، مانتوهایی با رنگ تیره و ۸/۸۴ درصد مانتوی مشکی استفاده می‌کنند.

نگرش به پوشش و حجاب:

۲/۵۴ از پاسخگویان هنگام خرید لباس به کیفیت لباس اهمیت بیشتری می‌دهند.

۴۶.۶ درصد از زنان انواع چادرها و ۴۶.۳ درصد انواع ترکیب‌های مانتو را زیباترین پوشش برای زنان در بیرون از خانه می‌دانند.

 در مجموع ۴۶.۴ درصد از زنان پاسخگو مانتو و ۴۴ درصد چادر را راحت‌ترین پوشش برای زنان در بیرون از خانه عنوان کردند.

 ۴۷/۲ درصد گفته‌اند زنان باید در جامعه از انواع چادر و ۴/۳۹ درصد از انواع مانتو استفاده کنند.

۵۸/۲  درصد از زنان پاسخگو معتقدند حداقل پوشش برای با حجاب بودن انواع مانتو و ۲۴ درصد استفاده از چادر دانسته‌اند.

۴۴/۴ درصد گفته‌اند زنان نباید از تونیک و شلوار با شال برای پوشش استفاده کنند.

۷/۶ درصد مخالف استفاده از انواع چادر به‌عنوان پوشش هستند.

۶۰/۹ درصد از پاسخگویان معتقدند وضعیت پوشش و حجاب زنان در جامعه مناسب نیست.

۵۰/۸ درصد از پاسخگویان کاملاً موافق و موافق این هستند که جامعه طوری شده است که زنان هر جور لباس بپوشند باز هم مردها به آن‌ها نگاه می‌کنند.

 نظر ۶۸/۶ درصد از پاسخگویان این است که زنان باید حجاب داشته باشند.

۴۹/۳ درصد از پاسخگویان وجود گشت ارشاد را لازم دانسته‌اند.

هنگام سفر به کشورهای خارجی ۷۵/۳ درصد گفته‌اند فرقی نمی‌کند و باید در همه‌جا حجاب داشت.

۷۳/۶  درصد از پاسخگویان گفته‌اند که در مهمانی‌ها به هنگام احوال‌پرسی با دوستان و آشنایان مرد دست نمی‌دهند.

پوشش و حجاب در فضاهای اجتماعی:

۳۷/۵ درصد از زنان عموماً هنگامی‌که در منزل با همسرشان هستند، تاپ و شلوارک می‌پوشند.

۳۱.۵ درصد از زنان عموماً در حضور همسر و فرزندان خود در خانه بلوز و شلوار می‌پوشند.

۲۹/۱ درصد از زنان عموماً در منزل به همراه پدر و مادر خود یا همسرشان بلوز و شلوار می‌پوشند.

۶۱/۲ درصد از زنان پاسخگو هنگامی‌که درب منزل را برای یک غریبه مانند مأمور آب و برق و … باز می‌کنند از انواع چادر و ۲/۲۶ درصد از انواع مانتو برای پوشش خود بهره می‌برند.

۵۶.۹ درصد از زنان پاسخگو هنگام خریدهای کوچکی که در چندقدمی خانه و در کوچه‌ی محل سکونت خود انجام می‌دهند، از چادر استفاده می‌کنند و ۳۳/۳ درصد یکی از اشکال مانتو را می‌پوشند.

۵۶ درصد با چادر و ۳۵/۴ درصد نیز با پوشیدن مانتو به خرید از سوپر سر خیابان یا خرید از میادین میوه و تره‌بار می‌روند.

۶۰.۸ درصد از پاسخگویان هنگام مهمانی رفتن به منزل اقوام و آشنایان مذهبی خود چادر و ۳۳/۱ درصد مانتو می‌پوشند.

۵۴.۱ درصد از زنان پاسخگو با چادر و ۳۷/۸ درصد با مانتو به منزل اقوام و آشنایان غیر مذهبی یا کمتر مذهبی خود می‌روند.

 هنگام رفتن به مسجد و زیارت اماکن مذهبی ۸۱ درصد از زنان پاسخگو چادر و ۱۵/۴ درصد مانتو می‌پوشند.

۴۶.۷ درصد از زنان پاسخگو هنگام رفتن به عروسی چادر و ۴۲/۳ درصد مانتو می‌پوشند.

۴۴.۴ درصد از زنان پاسخگو با چادر و ۴۳/۹ درصد با مانتو به مسافرت‌های تفریحی می‌روند.

۵۷ درصد از زنان پاسخگو با چادر و۳۸/۶ درصد با مانتو به اداره، مدرسه، دانشگاه یا سایر اماکن دولتی می‌روند.

۵۲.۵ درصد از زنان پاسخگو هنگام رفتن به مراکز  خرید و اماکن تفریحی مثل پارک و سینما از چادر و ۳۹/۹ درصد از مانتو استفاده می‌کنند.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پژوهش در پایگاه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به آدرس(http://pajohe.ir/articles/categories/chekideh_tarh/۱۶۸۶/) قابل دسترسی است.

انتهای پیام

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید


برترین‌ها: مدل ۲۰۲۰ سدانِ تویوتا کرولا را باید یکی از خودرو‌های ارزان قیمتِ بازار جهانی در کلاس سدان‌های متوسط و اقتصادی دانست. جدیدترین مدل کرولا با پلتفرم جدید تویوتا (TNGA) به تولید رسیده و از نظر ساختاری با مدل‌های قبلی تفاوت فراوانی دارد. باطن کرولا تغییرات زیادی کرده و ظاهرا تویوتا در توسعه و ساخت مدل‌های جدید تویوتا کرولا حساسیت بیشتری به خرج داده است.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

نسخه‌های L، LE و XLE کرولا اساسا از همان پیشرانه قبلی تویوتا استفاده می‌کنند. اما نسخه‌های اسپرت SE و XSE را باید خودرو‌هایی جدید دانست. در مدل‌های مذکور از پیشرانه ۲ لیتری جدیدی استفاده شده و تویوتا به سراغ گیربکس CVT رفته است؛ بنابراین می‌توان گفت که در ظاهر و برروی کاغذ، همه چیز خوب و ایده‌آل به نظر رسیده و تویوتا مدل کرولا را بروز و جذاب نگاه داشته است. اما بهتر است که برای آشنایی بیشتر با تویوتا کرولا XSE با برترین‌ها همراه شده و با یکی از اقتصادی‌ترین سدان‌های جهان آشنا شوید.

طراحی

چهره مدل ۲۰۲۰ تویوتا کرولا را باید در مجموع مردانه و با جذبه دانست. ظاهر بیرونی کرولا کمی مدرن به نظر رسیده و تویوتا به آرامی در حال افزایش جذابیت‌های بصری آن است. تویوتا از چراغ‌هایی L شکل استفاده کرده و ساختار گلگیر عقب را اصلاح کرده است. همچنین کمپانی تویوتا با توجه به کاهش ارتفاع کرولا، از سپری پهن و بزرگ استفاده کرده است. علاوه‌براین، جای جلو پنجره تویوتا کرولا نیز تغییر کرده و کاملا به سپر بزرگ کرولا متصل شده است.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

کرولا ۲۰۲۰ از نظر ظاهری زیباست و کمپانی تویوتا در نسخه‌های SE و XSE کرولا از چراغ‌های LED، اگزوز کرومی، رینگ‌های ۱۸ اینچی و… استفاده کرده است. همچنین تویوتا برای بهتر کردن جذابیت‌های بصری کرولا از اسپویلر کوچکی استفاده کرده و ظاهری تهاجمی به مدل ۲۰۲۰ کرولا بخشیده است.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید
به طور کلی اگر بخواهیم درباره ظاهر بیرونی تویوتا کرولا ۲۰۲۰ قضاوت کنیم؛ باید گفت که سپر و جلوپنجره کرولا، شبیه بیماری است که به دندانپزشکی رفته و دهانه خود را باز کرده است! در حقیقت ظرافتی که در طراحی سایر نقاط بدنه کرولا دیده می‌شود؛ در نمای جلوی آن وجود نداشته و تناسب کمی بین نمای جلوی و سایر نقاط بدنه وجود دارد.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید
کابین کرولا ۲۰۲۰ چندان قابل قبول و شگفت آور نیست. در کابین کرولا از موادی سبک و با کیفیت استفاده شده؛ اما کابین کرولا را نمی‌توان با محصولاتی مانند مزدا ۳ جدید مقایسه کرد. متاسفانه باید گفت که محیط داخلی تویوتا کرولا در حدواندازه هوندا سیویک و کیا فورته (سراتو) است. اما همان گونه که ذکر شد؛ تویوتا از مواد با کیفیتی برای ساخت کابین کرولا استفاده کرده و طراحی کابین را می‌توان یکپارچه، جذاب و مناسب برای تمام سلیقه‌ها ارزیابی کرد.


آسایش

راحتی و آسایش شما در تویوتا کرولا به ارگونومی بدن شما بستگی دارد! در کرولا کسانی که قد کوتاهی داشته و بدن آن‌ها کوچک و لاغر اندام است؛ وضعیت بهتری دارند و آن‌ها می‌توانند به راحتی با تویوتا کرولا کنار بیایند. اما رانندگان بلند قد و درشت اندام وضعیت خوبی در تویوتا کرولا ندارند. در واقع صندلی‌های نسخه‌های SE و XSE تویوتا کرولا، بسیار بدتر از نسخه‌های LE، L و XLE هستند و اسپرت بودن آن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد! صندلی‌ها در نسخه‌های SE و XSE امکانات محدودی مانند قابلیت تنظیم ارتفاع داشته و این ویژگی ساده و ابتدایی، به هیچ عنوان رضایت سرنشینان تویوتا کرولا ۲۰۲۰ را در پی ندارد.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

فضای صندلی‌های عقب هم تنها کمی کوچک‌تر از تویوتا کمری بوده و در حقیقت باید گفت که این فضا تنها ۲.۵ اینچ بزرگ‌تر از فضای سرنشینان عقب در خودرویی مانند میتسوبیشی میراژ G۴ است.


عملکرد

پلتفرم TNGA تویوتا، مدل کرولا را رقابتی‌تر کرده است؛ اما متاسفانه کرولا SE و XSE به دلیل استفاده از سیستم تعلیق سفت، لاستیک‌های ۱۸ اینچی و تمام فصل یوکوهاما و… از کیفیت سواری قابل قبولی برخوردار نیستند. با این وجود در کرولا SE و XSE شاهد فرمان‌پذیری خوب و چرخش‌های سریع هستیم.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

در کرولا SE و XSE از پیشرانه ۲ لیتری چهار سیلندر خطی با توان ۱۶۹ اسب‌بخار استفاده شده است. این در حالی است که تویوتا در نسخه‌های L، LE و XLE کرولا از پیشرانه ۱.۸ لیتری با توان ۱۳۹ اسب‌بخار استفاده کرده است. پیشرانه ۲ لیتری تویوتا برای حرکت دادن سدان جمع‌وجور کرولا کافی است؛ اما خودرویی ساده مانند هوندا سیویک، از پیشرانه ۱.۵ لیتری چهار سیلندر و با توان ۱۷۴ اسب‌بخار استفاده کرده و کرولا SE و XSE را به چالش می‌کشد.

تویوتا استفاده از گیربکس CVT را برای نسخه XSE مناسب تشخیص داده و در نسخه SE به شکل استاندارد از گیربکس شش سرعته دستی استفاده کرده است. گیربکس CVT نسخه XSE عملکرد قابل قبولی داشته و دنده‌ها به موقع تعویض می‌شوند.


فناوری

تکنولوژی به کرولا هم نفوذ کرده و در تمام نسخه‌های تویوتا کرولا می‌توان از اپل کارپلی، اتصال وایرلس و یک سیستم سرگرمی مناسب و مجهز به صفحه نمایشی لمسی و بزرگ استفاده کرد. در نسخه L کرولا می‌توان از صفحه نمایشی ۷ اینچی و یک درگاه USB استفاده کرد. اما سایر نسخه‌های تویوتا کرولا به صفحه نمایش ۸ اینچی و دو درگاه USB مجهز هستند. در نسخه‌های XLE و XSE می‌توان از سیستم ناوبری پیشرفته و شارژر بی‌سیم استفاده کرد.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

امکانات مذکور تنها بخشی از بسته ۱۷۱۵ دلاری تویوتا برای کرولا بوده و در صورت استفاده از آن شما می‌توانید از سیستم صوتی بی‌نظیر JBL استفاده کنید. البته سیستم صوتی JBL را می‌توان برای نسخه SE تویوتا کرولا هم سفارش داد.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

مانند سایر محصولات کمپانی تویوتا، در کرولا نیز از سیستم جدید سرگرمی تویوتا استفاده شده است. سیستم مذکور بسیار سریع بوده و کیفیت قابل ملاحظه‌ای دارد. تویوتا برای کاربردی شدن سیستم مذکور از تعدادی دکمه برروی داشبورد استفاده کرده و می‌توان با استفاه از آن‌ها سیستم سرگرمی تویوتا را بدون لمس صفحه نمایش کنترل کرد.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

در کرولا‌های معمولی از صفحه ۴.۲ اینچی به عنوان نمایشگر آمپر و اطلاعات خودرو استفاده شده است. اما در نسخه‌های XLE و XSE از نمایشگر ۷ اینچی استفاده شده و تویوتا خیال راننده را راحت کرده است.


ایمنی

تمام سدان‌های کرولا به نسخه دوم سیستم ایمنی تویوتا مجهز هستند. این سیستم شامل هشدار برخورد از روبرو، ترمز اتوماتیک با قابلیت تشخیص عابرپیاده، هشدار خروج از مسیر حرکت، سیستم کمکی نگاهدارنده در خط حرکتی، چراغ‌های اتوماتیک جلو و کروز کنترل تطبیقی است. علاوه‌براین، تویوتا در کرولا از سیستم Lane centering استفاده کرده است. همچنین نسخه‌های XLE و XSE به سیستم تشخیص نقطه کور مجهز بوده و این قابلیت در مدل‌های SE و مجهز به گیربکس CVT در دسترس است.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

همه امکانات و ویژگی‌های مذکور باعث شده‌اند که موسسه بیمه و ایمنی بزرگراه‌های آمریکا (IIHS)، تویوتا کرولا را به دلیل ایمنی مناسب، یکی از بهترین خودرو‌های موجود در بازار آمریکا بداند. البته موسسه ملی ایمنی و ترافیک بزرگراه‌های آمریکا (NHTSA)، آزمایش کاملی برروی کرولا ۲۰۲۰ انجام نداده و اظهار نظر کاملی در رابطه با کرولا ۲۰۲۰ نداشته است.


قیمت

نسخه L تویوتا کرولا را می‌توان با پرداخت ۱۹۵۰۰ دلار در ایالات‌متحده آمریکا خریداری کرد. اما قیمت نسخه XSE کرولا بیش از ۲۸۵۰۰ دلار بوده و بسیار گران قیمت به نظر می‌رسد. با پرداخت مبلغ مذکور بسته‌های ویژه تویوتا با قیمت ۱۷۱۸، ۴۵۰ و ۹۴۵ دلار را دریافت می‌کنید؛ بنابراین اگر بسته‌های تویوتا را کنار بگذاریم؛ قیمت کرولا XSE حدود ۲۵ هزار دلار خواهد شد. ولی باید توجه داشت که هوندا سیویک تورینگ و مزدا ۳ پریمیوم به ترتیب ۲۸۲۳۰ و ۲۸۱۴۵ دلار قیمت دارند.

با تویوتا کرولا XSE ۲۰۲۰ آشنا شوید

منبع: motor۱

تدوین نقشه جذب اعضای هیئت علمی بر اساس نیازهای مناطقمعاون آموزشی وزارت بهداشت از تدوین نقشه جذب اعضای هیئت علمی بر اساس نیازهای مناطق خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اعتبارات آموزش صرف حقوق اعضای هیئت علمی می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی با تاکید بر اینکه واسپاری ماموریت به مناطق آمایشی منجر به اقدامات و دستاوردهای ارزشمندی در آموزش علوم پزشکی شده است، گفت: در حال حاضر حدود دو هزار رشته مقطع در حوزه علوم پزشکی راه اندازی شده و  بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در حوزه علوم پزشکی در حال تحصیل هستند بطوریکه در سال ۹۷ حدود ۳۵ هزار نفر در مقاطع مختلف تحصیلی فارغ التحصیل شده اند.

وی با اشاره به بار کاری بالا در حوزه آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: در سال حدود ۴۸ آزمون در حوزه علوم پزشکی برگزار می شود و در حال حاضر ۷۳ درصد از این آزمون ها الکترونیک برگزار می شود. تلاش ما این است که تا آخر سال تمام آزمون ها در دانشگاه‌ها به صورت الکترونیک برگزار شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها در کنار حجم زیاد امور جاری، برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را دنبال می کنند و در حال حاضر تمام اسناد بالادستی مرتبط با حوزه آموزش در تدوین برنامه های تحول مورد بررسی قرار گرفته است و در این بسته ها با تعریف صدها پروژه پژوهشی در حوزه آموزش در مسیر مرجعیت علمی حرکت می کنیم.

وی از تشکیل کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی خبر داد و عنوان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰۰ عنوان کتاب به این کمیسیون ارسال شده است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با عنوان اینکه نظام اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی ایران توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفته، گفت: اگر این اتفاق نمی‌افتاد از سال ۲۰۳۰ مدارک اخذ شده در ایران در جهان معتبر نبود. به زودی این برنامه برای رشته های تخصصی و همچنین داروسازی و دندانپزشکی نیز آغاز خواهد شد.

لاریجانی در خصوص برنامه‌های توسعه استعدادهای درخشان علوم پزشکی نیز گفت: ایجاد گفتمان تحول آموزش در بین دانشجویان استعداد درخشان بسیار به پیشبرد اهداف برنامه های تحول کمک می‌کند و امروز و فردا نشستی برای تدوین پیوست دانشجویی برنامه تحول در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: تا چند سال آینده تمام اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در شرکت های دانش بنیان مشارکت داشته باشند.

 معاون آموزشی وزارت بهداشت توجه به بیماری‌های غیرواگیر در آموزش را یکی از الزامات توسعه آموزش پاسخگو  دانست و گفت: طی چند روز آینده دوره آموزش‌های مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر افتتاح خواهد شد. اطلاعات مرتبط با بیماری های غیرواگیر در تمام استان های کشور جمع آوری شده و سامانه مرتبط به زودی افتتاح خواهد شد.

وی به بحث برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت اشاره و عنوان کرد: تعداد نیروی مورد نیاز در هر رشته در استان های مختلف در دست اقدام است و در رابطه با کمبود پزشک در کشور این نکته قابل توجه است که در حال حاضر ۱۰۰ هزار پزشک عمومی داریم و ۵۵ هزار نفر دانشجوی رشته پزشکی عمومی هستند. حداکثر تا ۷ سال آینده این تعداد وارد نظام ارایه خدمات کشور می شوند.

لاریجانی سند آمایش را یکی از اسناد مهم حوزه آموزش دانست و گفت: تمامی تکالیف نقشه جامع علمی کشور به صورت ماموریت به دانشگاه ها و مناطق آمایشی سپرده شده است.‌

وی افزود: دستاوردهای ارزشمندی در مناطق آمایشی با اجرای این اقدامات به دست آمده، به عنوان مثال منطقه آمایشی ۳ در طی چند سال گذشته حدود ۲۷۰ دانشجوی خارجی جذب کرده اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل شبکه ملی هیات های ممتحنه اظهار کرد: این اقدام در ارتقای کیفیت آزمون ها بسیار موثر است و باعث می شود از توانمندی های تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها استفاده شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران و لزوم تلاش مسئولان دانشگاه ها در جذب دانشجوی خارجی، گفت: زیرساخت های بسیار خوبی برای توسعه مجازی آموزش علوم پزشکی ایجاد شده به طوری که در چند روز گذشته حدود ۱۵۰۰ عضو هیات علمی در دوره دانش پژوهی شرکت کردند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم ساماندهی جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی، گفت: نقشه جذب اعضای هیئت علمی بر اساس نیازهای مناطق در حال تدوین است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت اعتبارات حوزه آموزش پزشکی، افزود: حدود ۹۰ درصد اعتبارات آموزش صرف حقوق اعضای هیئت علمی می شود و لازم است به صورت جدی تر از اجرای برنامه تحول در آموزش حمایت شود.

انتهای پیام

دانلود آهنگ جدید خوشم میاد حمید هیراد


دانلود آهنگ جدید خوشم میاد حمید هیراد

نام اثر : خوشم میاد

خواننده : حمید هیراد

04 آگوست 2019 1237 بازدید بدون نظر mohammadkia
موضوع : موزیک

خوشم میاد-حمید هیرادSource link

دانلود آهنگ جدید یار قدیمی آرون افشار


دانلود آهنگ جدید یار قدیمی آرون افشار

نام اثر : یار قدیمی

خواننده : آرون افشار

04 آگوست 2019 264 بازدید بدون نظر mohammadkia
موضوع : موزیک

یار قدیمی-آرون افشارSource link

۱۲ خودروی سریع‌السیر بازار ایران؛ فرزندان چالاک بازار


روزنامه هفت صبح: با اینکه تنوع این بخش از بازار به واسطه ورود انبوهی از محصولات روز جهان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ نسبتاً قابل توجه است، اما همچنان بهای بالای این قبیل خودرو‌ها سدی بر سر راه دستیابی علاقه‌مندان جوان خودرو به محصولات کوپه است. ما اینجا در یک گزارش آماری سعی کرده‌ایم دسته‌بندی جدید و جالبی از بازار خودرو‌های اسپورت ارائه کنیم.

نکته‌ای که لازم است خریداران این کلاس بدانند، ارزش هر ثانیه و دهم ثانیه شتاب کمتر است که بابت آن البته باید بهای سنگینی پرداخت کنند، به‌طوری که حدود ۳ میلیارد تومان برای یک خودرو با شتاب کمتر از پنج ثانیه باید خرج کرد، اما اتومبیل‌های پرشتاب با زمان ۶ تا ۷ ثانیه بهایی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. ۱۲ رقیب متفاوت اینجا گرد آمده‌اند تا در رده قیمتی ۵۰۰ میلیون تا ۲۰ میلیارد تومان توانمندی‌های خود را ثابت کنند. ببینیم بهترین و سریع‌ترین خودرو کوپه کشور کدام مدل و ساخت چه شرکتی است؟

هیوندای جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۳ / فولکس گلف GTI مدل ۲۰۱۸

جنسیس کوپه از پرفروش‌ترین محصولات بخش پایینی بازار است که در مقطع فعلی با بهای ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قابل خرید بوده و دقیقا رقیب مستقیم فولکس گلف GTI است که از قضا مشخصات نزدیکی به هم دارند.

با اینکه فاصله قدرت دو خودرو حدود ۷۵ اسب بخار است، اما وزن سبک‌تر گلف و استفاده از موتور چهار سیلندر توربو در این محصول آلمانی باعث شده تا جی تی آی گزینه جذاب‌تری به نظر برسد. البته موتور حجیم‌تر جنسیس و ابعاد و ظاهر آن، این کره‌ای را به‌شدت شبیه محصولات آمریکایی کرده است.

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار


پورشه ۹۱۱ کاررا اس / مرسدس بنز SLS مدل ۲۰۱۲

یک کوپه واقعا مهیج و پایدار روبه‌روی اسب خشن و بی اعصاب مرسدس بنز قرار گرفته تا رقابتی جانانه را کلید بزنند. می‌دانیم که در ایران از سری SLS تنها به تعداد ۵ تا ۶ دستگاه وجود دارد و همین عامل، بهای این محصول در بازار را تا چند برابر مبالغ واقعی بالا برده است که البته بی دلیل هم نیست. این هیولای مخوف که دیفرانسیل عقب است و موتور مخوفی دارد، در کورس‌های سریع توان برتری بر ۹۱۱ کاررا اس را ندارد، ولی در مسافت بلند، کاملاً از ۹۱۱ جلو می‌زند.

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار


پورشه ۷۱۸ باکستر S مدل ۲۰۱۷ / ب. ام؛ و ۳۵i Z۴ مدل ۲۰۱۰

دو خودرو با سقف بازشو که یکی از نمونه فلزی و دیگری از سقف پارچه‌ای بهره می‌برد و هر دو جزو گزینه‌های جذاب در میانی‌ترین بخش بازار هستند. پورشه لوکس‌تر و جدیدتر است و به غیر از طراحی گیرا، هندلینگ بهتری دارد. ب. ام؛ و هم با وجود موتور حجیم شش سیلندر و سه لیتری، کیفیت سواری قابل اعتنایی داشته و البته نصف پورشه قیمت دارد. هندلینگ بهتر این اسب اشتوتگارتی به لطف موتور دو لیتری کوچک و قدرتمند است که مصرف و استهلاک کمتری نسبت به ۴Z با آن پیشرانه سنگین و حجیم دارد.

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار


مازراتی گرن کابریو استرادال مدل ۲۰۱۲ / ب. ام؛ و M۶ مدل ۲۰۱۳

حدود شش سال از ورود هر دو خودرو به بازار ایران می‌گذرد و در این مدت، رقابت ام ۶ و گرن کابریو لحظه‌ای کم‌رنگ نشده است. هر دو خودرو به غیر از موتور‌های قدرتمند، از کابینی مجلل، ظاهری اشرافی و مهیج و سواری لذتبخش برخوردارند، ولی در جاده، اغلب اوقات برد با ام ۶ است و استرادال قادر به رقابت با کوسه آلمانی نیست. گشتاور ۶۸۰ نیوتون متری موتور ۴۴۰۰ سی سی و دو توربو ب. ام؛ و آنقدر خوب با گیربکس خودرو هماهنگ است که در کورس‌های مختلف مازراتی ناامیدانه تنها دنبال کننده دود لاستیک‌های ام ۶ است.

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار


آلفا رومئو ۴C / لوتوس الیزه ۲۲۰ کاپ

هر دو به تعدادی کمتر از ۱۰۰ دستگاه در ایران حضور دارند، اما جزو محبوب‌ترین خودرو‌ها در بین علاقه‌مندان به سرعت هستند. در فضای مجازی هم دو خودرو دنبال کنندگان بسیاری داشته به‌طوری‌که روزانه حجم زیادی عکس و ویدئو از حرکات این دو خودرو در صفحات اینستاگرامی وطنی منتشر می‌شود.

وزن سبک این دو کوپه اسپورت که در محدوده ۹۰۰ کیلوگرم است، موجب شده تا به مدد موتور‌های کوچک، هم هزینه نگهداری خودرو‌ها کاهش یافته و هم شتابی بالا برای راننده به دست آید. البته بسیاری آلفارومئو را با لقب بچه فراری، بر لوتوس ترجیح می‌دهند.

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار


پورشه ۹۱۱ توربو S مدل ۲۰۱۱ / فراری ۴۵۸ ایتالیا مدل ۲۰۱۰

این دو سریع‌ترین خودرو‌های ایران هستند. قناری پورشه البته یکی از رکوردداران شتاب صفر تا ۱۰۰ در جهان هم هست و زیر ۳ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت دست می‌یابد. از این دو خودرو که قیمتی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان دارند، تنها به تعداد یک دستگاه در کشور موجود است و همین عامل، مقایسه آن‌ها را با هم جذاب‌تر می‌کند. طبیعتاً با موتور‌های حجیم و قدرتمندی که دارند محدودیتی برای سرعت و شتاب نداشته، ولی احتمالاً این پورشه است که با اندکی اختلاف، اسب ایتالیایی را به زانو در خواهد آورد.

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

فرزندان چالاک بازار

اعتراض دانشگاه بلژیکی به ادامه بازداشت یک استاد/لغو برگزاری دوره‌های مشترک دو دانشگاهرییس دانشگاه تهران با اشاره به نامه رییس دانشگاه “لوون” بلژیک گفت: بعد از انتشار خبر قطع ارتباط دانشگاه “لوون” بلژیک با دانشگاه تهران به دلیل بازداشت یکی از استادان این دانشگاه در ایران، رییس دانشگاه در نامه‌ای اعلام کرد ارتباط ما قطع نشده است اما همچنان نسبت به این موضوع اعتراض داریم.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب با اشاره به کاهش ارتباط و سطح همکاری بین دو دانشگاه تهران و لوون بلژیک، اظهار کرد: بعد از انتشار خبر قطع ارتباط دانشگاه لوون بلژیک با دانشگاه تهران به دلیل تداوم بازداشت یکی از استادان این دانشگاه در ایران، رییس دانشگاه در نامه‌ای اعلام کرد ارتباط ما قطع نشده است اما همچنان نسبت به این موضوع اعتراض داریم.

وی در ادامه گفت: قرار بود دو دانشگاه تهران و لوون بلژیک دوره‌های مشترکی را برگزار کنند که این برنامه به دلیل اعتراض دانشگاه لوون به بازداشت یک استاد این دانشگاه در ایران برگزار نشد.

رییس دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه اعمال تحریم‌های ظالمانه همه بخش‌های کشور را با مشکلاتی مواجه ساخت که البته دانشگاه‌ها نیز از این امر مستثنی نشدند بطوریکه تحریم میزان هزینه‌های بخش‌های مختلف در دانشگاه را بسیار افزایش داد و در نتیجه این تحریم‌ها ما شاهد جهش قیمتها بودیم و خریدهای ما که با ارز انجام می‌شد، به دلیل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن دچار مشکلاتی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه تغذیه دانشجویان متاسفانه بعد از اعمال تحریم‌ها با مشکلاتی زیادی مواجه شدیم، افزود: اوج تحریم‌های آمریکا علیه کشور ما در گذشته اتفاق افتاده است و تحریم‌هایی که از امروز شروع می‌شود بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد اما ما به عنوان دانشگاه باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا مشکلاتی که ممکن است به دنبال این تحریم‌ها و فشارها ایجاد شود را حل کنیم.

دکتر نیلی با تاکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا اقتصاد و رفاه مردم را نشانه گرفته است، گفت: هر اندازه ما بتوانیم به تولید داخل و حل مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر کمک کنیم به همان اندازه نیز آثار ناشی از تحریم‌های بی رحمانه را کاهش داده‌ایم . در این زمینه ما تلاش کرده‌ایم اساتید رشته‌های مختلف از اعم از رشته‌های اقتصاد و غیره را از بین ۱۳ دانشگاه برتر کشور گرد هم بیاوریم تا چالش‌های کشور را بررسی کرده و در نتیجه برای رفع مشکلات مردم به خصوص در حوزه‌های اقتصاد، معیشت و تولید چاره اندیشی کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه آمریکا با اعمال تحریم‌های بی رحمانه می‌خواهد تبادلات علمی دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های دنیا را تحت تاثیر قرار بدهد، گفت: آمریکا می‌خواهد ارتباطات علمی محققان و دانشمندان کشورهای دیگر را از ورود به ایران محروم کند. در حالیکه این هدف آنها محقق نخواهد شد، چرا که در حال حاضر ما تعاملات بین‌المللی بسیار خوبی در عرصه‌های علمی و آموزشی با دانشگاه‌های برتر دنیا داریم.

وی با بیان اینکه تحریم‌های فعلی آمریکا در شرایط فعلی می تواند جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های داخلی را با مشکلاتی مواجه کند،‌خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه دانشگاه تهران قرار بود میزان دانشجویان خارجی در این دانشگاه دو برابر افزایش یابد که بخشی از این برنامه به دلیل تحریم‌ها محقق نشد.

دکتر نیلی گفت: شرایط دشوار دانشگاه‌ها از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز شده، در این راستا وزارت علوم کمک بودجه‌ای به دانشگاه‌ها انجام داد اما امسال سال سخت‌تری خواهیم داشت چرا که هنوز مابه التفاوت یارانه‌ای به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است و با این افزایش نرخ بودجه قطعا ما نمی توانیم هزینه‌های مصرفی خود را پرداخت کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه بودجه دانشگاه ها در سال ۹۷ حود ۹۱ درصد تخصیص داده شد، گفت: ۹ درصد باقی مانده بودجه در سال جاری در قالب تنخواه به دانشگاه‌ها پرداخت شد. بنابراین اگر این میزان جزو تخصیص سال جاری تلقی شود یقینا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

انتهای پیام

با ماه‌نورد آپولو آشنا شوید؛ اولین خودروی فضایی


برترین‌ها: در ساعت ۲۰:۱۷:۴۰ روز ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹، ماژول قمری آپولو معروف به عقاب برروی سطح کره ماه قرار گرفت. در داخل ماژول آپولو، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین قرار گرفته و خود را برای کشف چیزی که آلدرین آن را ویرانه باشکوه نامیده بود؛ آماده می‌کنند. آرمسترانگ نخستین انسان در تاریخ بشر بود که برروی سطحی به غیر از زمین قرار گرفته و نام او برای همیشه در تاریخ بشریت جاودانه شد. اکنون ۵۰ سال از آن عصر تاریخی گذشته و آخرین حضور انسان برروی ماه به اواخر سال ۱۹۷۲ و ماموریت فضایی آپولو ۱۷ باز می‌گردد. پس از ماموریت مذکور دیگر انسان پا برروی کره ماه نگذاشت و تحقیقات جدید در ایستگاه فضایی بین‌اللملی انجام شد.

با ماه نورد آپولو آشنا شوید: اولین خودروی فضایی!

اما درست به همان اندازه که فرود انسان برروی کره ماه بسیار جالب و شگفت‌انگیز بود؛ استفاده از اولین خودروی ماه‌نورد جهان توسط فضانوردان برای کشف عجایب کره ماه بسیار با اهمیت است. اولین ماه‌نورد در سال ۱۹۷۱ در ماموریت آپولو ۱۵ حضور داشت. اندکی بعد در ماموریت آپلو ۱۶ از آن استفاده شد و در نهایت شاهد حضور چشمگیر و موثر ماه‌نورد در ماموریت آپولو ۱۷ بودیم. اما سوال این است که نخستین خودروی فضایی بشر چه ویژگی‌هایی داشت؟ برای پاسخ به این سوال با برترین‌ها همراه شوید.

چهره ساده و مشخص؛ ذاتِ عجیب و غریب

با ماه نورد آپولو آشنا شوید: اولین خودروی فضایی!

ماه‌نورد (LRV) از نظر فنی و ظاهری مانند یک خودرو بوده و چهار چرخ و دو صندلی داشت. گلگیر‌ها روی چرخ‌ها را گرفته و از برخواستن گرد و غبار جلوگیری می‌کردند.

سیستم تعلیق دو تکه بود و به طور کلی از نظر ظاهری کاملا شبیه به یک خودروی معمولی بود. البته برخی از مشخصات ظاهری ماه نورد با خودرو‌های معمولی متفاوت بوده و استفاده از پوشش آلومینیوم را برروی نقاطی از بدنه آن شاهد بودیم. همچنین ماه‌نورد پدال و فرمان نداشته و اهرمی T شکل به فضانوردان کمک می‌کرد که کنترل سرعت، چرخش و ترمز آن را در اختیار بگیرند.

ماه نورد چهار چرخ داشت؛ اما به جای استفاده از لاستیک‌های معمول، از لاستیک‌هایی شبکه‌ای و فلزی که با استفاده از سیم‌های آلومینیومی ساخته شده بودند؛ استفاده شده و آج‌های کوچک تیتانیوم با ظاهر V شکل خود به تردد بی‌نقص ماه نورد برروی سطح کره ماه کمک می‌کردند. چرخ‌ها مانند لاستیک‌های معمولی و پر شده از هوا عمل نکرده و تاثیر آن‌ها را نداشتند؛ اما به لطف تسمه‌های وِلکرو فضانوردان برروی صندلی نگاه داشته شده و از ایمنی کافی برخوردار بودند.

با ماه نورد آپولو آشنا شوید: اولین خودروی فضایی!


تنها یک اسب‌بخار

مهندسان فضایی برای اطمینان از اینکه ماه‌نورد از روی سطوح ناهموار عبور کرده و مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ برای هر چرخ پیشرانه‌های الکتریکی DC نصب کرده‌اند؛ بنابراین ماه‌نورد یک خودروی برقی چهار چرخ متحرک بود؛ اما برخلاف بسیاری از خودرو‌های برقی مدرن، اصلا قدرتمند نبود. هر پیشرانه ۰.۲۵ اسب‌بخار قدرت داشت و نیرو از طریق جعبه دنده سیکلوئید با نسبت ۸۰:۱ به چرخ‌ها منتقل شده و حداکثر سرعت ماه نورد را به ۱۴ کیلومتر در ساعت می‌رساند.

با ماه نورد آپولو آشنا شوید: اولین خودروی فضایی!

ماه‌نورد برخلاف خودرو‌های برقی مدرن، قابل شارژ نبود. برای تامین برق از دو باتری با جنس روی و نقره به وزن ۵۴ کیلوگرم استفاده می‌شد. حجم انرژی ذخیره شده ۸.۷ کیلووات ساعت بود و برد ماه‌نورد هم تنها ۹۰ کیلومتر تخمین زده شده است. نکته جالب اینجاست که هر کدام از چرخ‌ها توان چرخش داشته و در مجموع شعاع گردش ماه‌نورد را به ۳ متر می‌رسانند.


از هر نظر جمع‌و‌جور

با ماه نورد آپولو آشنا شوید: اولین خودروی فضایی!

ماژول آپولو فضای کمی داشت؛ بنابراین باید ماه‌نورد در ابعادی کوچک طراحی می‌شد. به همین علت ماه‌نورد بیش از ۳ متر طول نداشت و وزن آن هم تنها ۲۱۰ کیلوگرم بود. با این حال ماه‌نورد توان حمل ۴۹۰ کیلوگرم را داشت که این میزان بیش از دو برابر وزن آن بود. علاوه‌بر‌این برد پیمایشی ماه‌نورد حدود ۹۰ کیلومتر تخمین‌زده شد؛ اما ناسا به دلیل احساس خطر و امکان خرابی ماه‌نورد، برد آن را تنها ۷.۶ کیلومتر کرده و به این ترتیب به فضانوردان فرصت داد که در صورت خرابی ماه‌نورد خود را به سرعت به ماژول فضایی برسانند.

فضانوردان به شکل دستی ماه‌نورد را هدایت کرده و سیستم ناوبری ساده‌ای در داخل ماه‌نورد وجود داشت که موقعیت ماژول و جهت درست حرکت را به آن‌ها نشان می‌داد. ماه‌نورد در سه ماموریت آخر آپولو حضور داشت؛ ولی هرگز خیال فضانوردان را راحت نکرد و لحظات نگران کننده‌ای را به وجود آورد. مشکل این بود که گرد و غبار ماه، مانع خنک شدن سیستم باتری‌ها شده و در یکی از ماموریت‌ها گلکیر ماه‌نورد شکست و مشکلات را افزایش داد. در مجموع ماه نورد نیاز به تعمیرات اساسی داشت و نتوانست از پس ماموریت‌های خود برآید.


۶۶.۲ میلیون دلار هزینه برای ساخت هر ماه‌نورد

با ماه نورد آپولو آشنا شوید: اولین خودروی فضایی!

بوئینگ و جنرال‌موتورز شرکای مشترک ناسا در پروژه ساخت ماه‌نورد بودند. در سال ۱۹۶۹ برای تمام ماه‌نورد‌های ساخته شده؛ قیمتی معادل با ۳۸ میلیون دلار در نظر گرفته شد و در سال ۲۰۱۹ این رقم معادل با ۲۶۵ میلیون دلار است. چهار ماه‌نورد ساخته شد؛ اما سه دستگاه از آن‌ها به ماه رفته و هنوز نمونه دیگری از آن‌ها برروی زمین قرار داشته و تاکنون ماه را ندیده است. ماه‌نورد‌های مذکور در مجموع ۹۱.۷ کیلومتر را طی کردند.

منبع: motor۱

چالش‌های خانواده‌ها در تربیت جنسی فرزندانتربیت جنسی صحیح فرزندان، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بسیاری از خانواده‌ها در خصوص نحوه انجام آن دچار ابهامات زیادی هستند. محققان برای کمک به رفع این مشکل، یک مطالعه پژوهشی انجام داده و ماجرا را زیر ذره‌بین تحقیقاتی خود برده‌اند.

به گزارش ایسنا، تربیت تحت عنوان رشد تدریجی و هماهنگ همه استعدادهای آدمی تعریف می‌شود و در این میان، حوزه تربیت جنسی بخش تأثیرگذاری از تربیت است. باوجوداینکه سلامت جنسی از بخش‌های ارزنده تربیت جنسی به شمار می‌رود، این تنها بخش کوچکی از برنامه تربیت جنسی است و همین نکته چالش‌هایی را در آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان برای والدین ایجاد می‌کند. پدران و مادران نمی‌توانند و نباید نسبت به مسائل و سؤالات جنسی فرزندان خود بی‌تفاوت باشند، چراکه بسیاری از دشواری‌های جنسی بزرگ‌سالی، ریشه در دوران کودکی دارد.

به عقیده متخصصان، تربیت جنسی از دشوارترین بخش‌های تربیت است، چراکه ازیک‌طرف والدین در مورد آگاه کردن فرزندان خود در این مسائل در هراس هستند و این تصور را دارند که آگاهی فرزندانشان نسبت به مسائل جنسی، باعث گمراهی آن‌ها خواهد شد و از طرف دیگر، حجب و حیا و شرم والدین نیز در ارائه اطلاعات جنسی به فرزندان، باعث ایجاد چالش برای آنان در این مسئله می‌شود.

سطح اطلاعات نوجوانان از مسائل جنسی، تحت تأثیر عوامل متعدد و به هم پیوسته‌ای شامل عوامل فردی، عوامل خانوادگی، جامعه و عوامل اجتماعی قرار دارد. اما پیشگیری از کسب اطلاعات غلط توسط نوجوانان تنها از طریق افزایش آگاهی و آموزش در مدارس امکان‌پذیر نیست و درواقع، سهم عظیمی از این آموزش‌ها بایستی در خانواده صورت گیرد.

گروهی از محققان دانشگاه شیراز در خصوص این موضوع، مطالعه‌ای پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که در آن، چالش‌های والدین در آموزش جنسی به فرزندان مورد بررسی و ارزیابی علمی واقع شده است.

در این مطالعه کیفی، داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته فردی جمع‌آوری شد و سپس این اطلاعات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که باوجود تغییرات گسترده فرهنگی در خصوص موضوع آموزش مسائل جنسی در جامعه ایران، همچنان فرهنگ غالب در جامعه و خانواده‌ها، برخورد خاموش و بااحتیاط شدید با این مسائل است.

در این رابطه، نگین بخشی، محقق گروه روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و همکارش می‌گویند: «والدین معمولاً بر این باور هستند که آموزش مسائل جنسی باید با توجه به سن فرزندان صورت گیرد، اما در مورد این‌که در سنین مختلف چه مسائلی مطرح شود، نظرات متعددی وجود دارد. اما درکل عده‌ای باور دارند که سن فرزندشان برای دانستن چنین موضوعاتی بسیار کم است».

این پژوهشگران می‌افزایند: «نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش اطلاعات نوجوانان در زمینه مسائل جنسی، نه‌تنها منجر به فعالیت‌های جنسی زودهنگام و تعدد شرکای جنسی نمی‌شود، بلکه تربیت جنسی کارآمد و مناسب، بیشتر به خویشتن‌داری و تأخیر در آمیزش می‌انجامد و در موقعیت‌های دشوار تصمیمات عاقلانه‌تری می‌گیرند».

بر اساس یافته‌های تحقیق فوق که در مجله «تحقیقات کیفی در علوم سلامت» منتشر شده‌اند، عوامل تأثیرگذار بر آموزش مسائل جنسی نشان داد که والدین از این‌که مقابل فرزندانشان قرار بگیرند و به ندانستن بعضی مسائل اعتراف کنند، بسیار واهمه داشتند.

به بیان مجریان پژوهش مورد اشاره، لزوم برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی درباره مسائل جنسی برای دختران و پسران احساس می‌شود. درواقع، ازآنجاکه بسیاری از والدین به دلیل شرم نابه‌جا یا عدم آگاهی کافی از ارائه توضیحات دراین‌باره خودداری می‌کنند، ارائه آموزش‌های اجتماعی هم به والدین و هم به نوجوانان، اهمیت دوچندانی می‌یابد.

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.

انتهای پیام

با ۱۰ تپانچه برتر جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید


برترین‌ها: بهترین تپانچه‌های جهان کدامند؟ بهترین تپانچه مدرن کدام است و چرا؟ تحلیل ادامه مطلب ما از بهترین تپانچه‌های جهان بر اساس نمرات هر یک در زمینه دقت، بُرد، قابلیت اطمینان، قدرت نفوذ، ظرفیت خشاب، تعداد تولید شده، تعداد استفاده کنندگان و دیگر ویژگی‌های قابل توجه این سلاح انفرادی بوده است. در این مطلب تنها به تپانچه‌های مدرن پرداخته شده است که اکنون در سرویس قرار دارند.

۱۰. Walther P۹۹ (آلمان)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه Walther P۹۹ برای نیرو‌های پلیس و مشتریان غیرنظامی در اواسط دهه ۱۹۹۰ طراحی شده و تولید آن از سال ۱۹۹۷ آغاز شد. این تپانچه اکنون در بیش از ۱۰ کشور توسط نیرو‌های پلیس مورد استفاده قرار گرفته و تحت لیسانس در لهستان و برخی ایالات آمریکا توسط کمپانی Smith & Wesson تولید می‌شود هر چند در هر دو مورد قاب تپانچه ساخت آلمان است. تپانچه Walther P۹۹ توسط نیرو‌های ارتش فنلاند، عراق و برخی نیرو‌های پلیس در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تپانچه دارای ضارب چخماقی با قاب پلیمری و ماشه فولادی است. تپانچه آلمانی P۹۹ با گلوله‌های کالیبر ۱۹ میلیمتری دارای لگد کوتاه بوده و سلاح بسیار قابل اعتمادی است. این تپانچه دارای نشانگر پر بودن و نشانگر کشیده شدن ضارب و البته دکمه غیرمسلح کردن روی غلاف بالای لوله است. ظرفیت خشاب P۹۹ بین ۸ تا ۱۶ گلوله متغیر بوده و بسته به کالیبر و نسخه متفاوت است. این سلاح دارای یک ریل زیر لوله است که می‌توان هدفگیری لیزری، چراغ قوه‌های تاکتیکی و دیگر ابزار‌ها را روی آن نصب کرد.


۹. Beretta PX۴ Storm (ایتالیا)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه Beretta PX۴ Storm توسعه مدرن تپانچه Beretta ۸۰۰۰ Cougar و جدیدترین تپانچه نیمه اتوماتیک این برند است که برای رقابت با Glock ۱۷ محبوب طراحی شده است. این سلاح بیشتر برای نیرو‌های پلیس و مشتریان غیرنظامی طراحی شده و تولید آن در سال ۲۰۰۴ آغاز گردید و اکنون توسط نیرو‌های پلیس در دستکم ۱۱ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. گارد ملی ونزوئلا نیز از همین تپانچه استفاده می‌کند.

این سلاح انفرادی دارای گلوله‌های ۱۹ و ۲۱ میلیمتری است و از قوی‌ترین و مدرن‌ترین پلیمر‌ها ساخته شده است. غلاف متحرک آن از فولاد ساخته شده و با سیستم عقب نشینی عمل می‌کند. ۴ مدل از این تپانچه وجود دارد که هر کدام سیستم شلیک خاص خود را دارند. تپانچه PX۴ Storm دارای خشابی دو لایه با ۱۷ گلوله است، اما می‌توان از خشاب‌های با گنجایش ۲۰ گلوله نیز روی آن استفاده کرد. برد موثر این تپانچه ۵۰ متر با گلوله ۱۹ میلیمتری و ۲۵ متر با گلوله‌های ۴۰ و ۴۵ میلیمتری است. ریل زیر لوله این تپانچه نیز برای نصب اکسسوری‌ها مناسب است.


۸. HK USP (آلمان)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه USP یا Universal Slebstlade Pistole (تپانچه خود مسلح کن جهانی) محصولی از کمپانی آلمانی Heckler & Koch است که توسعه آن از سال ۱۹۸۹ آغاز شد. هدف از طراحی این تپانچه تولید یک محصول جدید در چندین نسخه مشتق شده از Heckler & Koch MK۲۳ بود که علاوه بر نیرو‌های نظامی و پلیس، برای افراد غیرنظامی نیز مناسب باشد. تولید این تپانچه در سال ۱۹۹۳ آغاز شده و بازار ایالات متحده برای مشتریان غیرنظامی و ارتش‌ها و نیرو‌های پلیس در سراسر جهان را نشانه گرفته بود. اکنون این تپانچه در بیش از ۲۰ کشور مورد استفاده نیرو‌های نظامی است.

نمونه اولیه تپانچه USP دارای گلوله‌ها ۴۰ میلیمتری بود، اما بعد‌ها امکان استفاده از گلوله‌های مرسوم ۱۹ میلیمتری، ۴۵ میلیمتری و ۳۷.۵ میلیمتری نیز در آن ایجاد شد. این تپانچه دارای یک قاب فلزی تقویت شده و غلاف متحرک یک تکه‌ای فولادی است که مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند به نحوی که می‌توان آن را برای مدت طولانی در آب نمک نگه داشت. کمپانی آلمانی سازنده چنان از دوام و کارآیی محصول خود اطمینان دارد که برای آن گارانتی مادام العمر در نظر گرفته و عمر مفید آن ۲۰.۰۰۰ بار تیراندازی محاسبه شده است. خشاب USP تا ۱۵ گلوله را در فضایی دوبخشی در خود جای می‌دهد. دقت این تپانچه تا مسافت ۵۰ متری بسیار بالا بوده و حداکثر برد آن نیز حدود ۶۰ متر است.


۷. FN Five Seven (بلژیک)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه Five Seven توسط کمپانی بلژیکی Fabrique Nationale (FN) طراحی شده و عدد‌های موجود در نام آن به مهمات غیرمعمول ۵.۷ میلیمتری آن اشاره دارد. هدف اصلی از طراحی این تپانچه ساخت سلاحی انفرادی برای نفوذ در جلیقه‌های ضد گلوله با ابعاد، وزن و عقب نشینی منطقی بود. این تپانچه برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ معرفی شده و در ابتدا تنها در اختیار نیرو‌های نظامی و پلیس قرار می‌گرفت. در حال حاضر تپانچه Five Seven در نیرو‌های نظامی بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمونه مورد استفاده افراد غیرنظامی نیز در سال ۲۰۰۴ معرفی شد. خشاب این تپانچه دارای گلوله‌های بسیار مدرن ۵.۷x۲۸ میلیمتری با شتاب بسیار بالاست.

در مسافت نزدیک این گلوله قدرت بالایی برای نقوذ در جلیقه ضد گلوله، کلاهخود و شیشه‌های بالستیک دارد. بر اساس ادعای کمپانی سازنده، این تپانچه تا مسافت ۱۰۰ متری در جلیقه‌های معمول CRISAT که ترکیبی از کولار و تیتانیوم است و تا مسافت ۳۰۰ متری نیز در جلیقه‌های ضد گلوله PAGST نفوذ می‌کند. همچنین تپانچه Five Seven تنها تپانچه‌ای است که می‌توان در آن از گلوله‌های رسام، و گلوله‌های با سرعت کمتر از سرعت صوت نیز استفاده کرد. خشاب دو بخشی این تپانچه تا ۲۰ گلوله را در خود جای می‌دهد و برد موثر آن تا حدود ۱۰۰ متر عنوان شده است.


۶. Smith & Wesson Military & Police (ایالات متحده)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه Military & Police توسط کمپانی Smith & Wesson طراحی شده و برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ معرفی شد و همانطور که نام آن نشان می‌دهد در ابتدا برای استفاده‌های صرفاً نظامی ساخته شده بود. این تپانچه در بیش از ۲۰ کشور و عمدتاً برای نیرو‌های پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر ایالات متحده، نیرو‌های پلیس عراق، لبنان، پرو و سنگاپور نیز آن را به خدمت گرفته‌اند.

تپانچه مذکور دارای سیستم عقب نشینی کوتاه و ماشه دو مرحله‌ای است. نمونه ۱۹ میلیمتری نظامی دارای خشابی با گنجایش ۱۷ گلوله است و دو خشاب دارد. برد موثر این تپانچه ۵۰ متر عنوان شده و نمونه‌های مختلفی از آن با حجم و برد‌های مختلف در دسترس است. زیر لوله این تپانچه نیز دارای یک ریل مخصوص است که برای نصب نشانه گیر‌های لیزری یا چراغ قوه‌های تاکتیکی به کار گرفته می‌شود.


۵. CZ.۷۵ (جمهوری چک)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه CZ.۷۵ در کارخانه نظامی Ceska Zbrojovka در چکسلواکی سابق ساخته شده که برای استفاده نظامی و به طور ویژه برای صادرات طراحی شده است. تولید این تپانچه در سال ۱۹۷۶ آغاز و در سال اول تنها ۲.۰۰۰ قبضه از آن تولید شد. اما در سال‌های بعد تعداد قبضه‌های ساخته شده در هر سال از مرز ۲۰.۰۰۰ قبضه نیز گذشت که نشان از درخواست بالا برای این سلاح انفرادی داشت. تا سال ۲۰۰۷ بیش از یک میلیون قبضه تپانچه CZ.۷۵ تولید شد.

تولید این تپانچه همچنان ادامه داشته و دائماً در حال مدرن شدن و بهبود کیفیت است. این تپانچه نیز اکنون در خدمت ارتش و نیرو‌های پلیس بیش از ۲۰ کشور جهان بوده و نسخه‌های کپی و کلون شده بسیاری از آن در دیگر کشور‌ها تولید می‌شود. لیسانس ساخت این تپانچه به کمپانی سوییسی ITM فروخته شده، اما محبوب‌ترین کپی آن با نام Springfield P۹ در ایالات متحده، NZ.۷۵ در چینف Jericho ۹۴۱ در اسرائیل، سری Tanfoglio در ایتالیا، AT.۸۸ و Sphinx ۲۰۰۰ در سوییس و البته Sarsilmaz M۲۰۰۰ در ترکیه است.

تپانچه CZ.۷۵ طراحی زیبا و خارق‌العاده‌ای داشته و بسیار کارآمد، دقیق و خوش دست برای نگه داشتن و شلیک کردن است. بدنه این تپانچه کاملاً از فولاد ساخته شده و خشاب دو بخشی آن تا ۱۶ گلوله را در خود جای می‌دهد. CZ.۷۵ یک تپانچه بسیار دقیق و نقطه زن بوده و برد موثر آن ۵۰ متر برآورد شده است.


۴. SIG Sauer P۲۲۶ (آلمان)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه SIG Sauer P۲۲۶ در دهه ۱۹۸۰ و بر اساس نمونه‌های قبلی P۲۲۰ طراحی شده و به طور ویژه برای ارتش ایالات متحده و به عنوان جانشینی برای کلت‌های M۱۹۱۱ ساخته شد. استفاده آزمایشی ارتش ایالات متحده از این تپانچه در سال ۱۹۸۲ آغاز شده و دو سال بعد تکمیل شد. اگر چه قابلیت و کارآمدی این تپانچه توسط ارت تایید شد، اما به دلیل قیمت بالا، ارتش تصمیم گرفت که نمونه ایتالیایی Beretta ۹۲FS را به دلیل قیمت کمتر جایگزین آن سازد. با وجود این شکست، تپانچه SIG Sauer P۲۲۶ بسیار محبوب شده و اکنون در بیش از ۳۰ کشور مورد استفاده نیرو‌های نظامی و پلیس و بخش امنیتی قرار می‌گیرد.

این تپانچه اکنون در اختیار گارد ساحلی ایالات متحده، مارشال‌هایی هوایی فدرال، اف بی آی، بخش امنیت داخلی و تعدادی دیگر از سرویس‌های پلیسی و امنیتی این کشور است. نیرو‌های ویژه بریتانیا موسوم به SAS و نیرو‌های ویژه دریایی ایالات متحده نیز قرار دارد. تپانچه SIG Sauer P۲۲۶ از سلاح‌های محبوب مشتریان غیرنظامی نیز بوده و هنوز هم در ایالات متحده و آلمان تولید می‌شود. این تپانچه دارای قاب استاندارد آلومینیومی یا استیل ضد زنگ است. نمونه ۹ میلیمتری با قاب آلومینیومی ۸۷۰ گرم وزن داشته در حالی که نسخه استیل کمی سنگین‌تر بوده و ۱.۱۸۰ کیلوگرم وزن دارد.

نمونه‌های مختلف این تپانچه از ۱۲ تا ۲۰ گلوله در خشاب خود دارند. این تپانچه بسیار بادوام و دقیق بوده و نمونه‌هایی از آن در چین و ایران (PC.۹ ZOAF) ساخته شده است.


۳. Beretta ۹۲ (ایتالیا)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه Beretta ۹۲ محبوب‌ترین سلاح در نوع خود در جهان است که در سال ۱۹۷۲ در ایتالیا و توسط کارلو برتا، جوزپه مازتی و ویتوریو واله طراحی شد. تا سال ۱۹۷۶ تنها حدود ۵.۰۰۰ قبضه از آن تولید شده و بعد از آن بود که تولید در تعداد انبوه آغاز گردید. این تپانچه به کشور‌های زیادی صادر شده و برخی کشور‌ها نیز نمونه‌های تحت لیسانس آن را تولید می‌کنند. یک نمونه از Beretta ۹۲ اکنون در تمام بخش‌های ارتش ایالات متحده به خدمت گرفته شده است. اکنون نسخه ۹۲ یک پلتفرم قدیمی است و تپانچه‌های بسیاری مدرنی جایگزین آن شده است.

Beretta ۹۲ اکنون در بیش از ۴۰ کشور جهان در خدمت نیرو‌های نظامی قرار داشته و علیرغم قدمت بالایش در میان افراد غیرنظامی نیز همچنان محبوب است. این تپانچه حتی در مسافت‌های طولانی نیز دقیق بوده و در ساخت آن از آلیاژ‌های سبک استفاده شده تا وزن کلی سلاح کاهش یابد. این موضوع البته طول دوره خدمت تپانچه ایتالیایی را کاهش داده که بین ۴.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰ مورد تیراندازی متفاوت بوده و پس از این تعداد تیراندازی در مواردی باعث آسیب به شلیک کننده شده است. نمونه‌های مدرن Beretta ۹۲ دارای عمر مفید بسیار بالایی بوده که تا ۱۷.۵۰۰۰ مورد تیراندازی بدون مشکل را تضمین می‌نماید.

تنها نقطه ضعف Beretta ۹۲ حجم بالا و سنگینی آن است که مخفی کردن و شلیک با آن را دشوار می‌سازد. خشاب Beretta ۹۲ گنجایش ۱۵ گلوله را دارد و برد مفید آن حدود ۵۰ متر است. نمونه‌های مختلفی از Beretta ۹۲ در کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه، مصر، فرانسه و آفریقای جنوبی با نام‌های دیگر یا تحت لیسانس تولید می‌شود.


۲. SIG Sauer P۳۲۰ (آلمان/سوییس)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

تپانچه SIG Sauer P۳۲۰ در سال ۲۰۱۴ معرفی شده و برای جایگزینی کلت M۹ در ارتش و نیروی هوایی ایالات متحده ساخته شد. این تپانچه در نهایت توسط آمریکایی‌ها با نام M۱۷ مورد استفاده قرار گرفته و نمونه‌هایی از آن برای فروش در بازار‌های غیرنظامی نیز ساخته شده است. این تپانچه ماژولار چند کالیبری دارای سیستم عقب نشینی کوتاه بوده، قاب آن از پلیمر و غلاف متحرک آن از استیل ضد زنگ ساخته شده است. خشاب‌های این تپانچه بسته به کالیبر خود از ۱۰ تا ۱۷ گلوله را در خود جای می‌دهد و امکان باز کردن قطعات آن بدون نیاز به وسیله خاصی وجود دارد. همچنین SIG Sauer P۳۲۰ امکان نصب تمامی اکسسوری‌های کاربردی را دارد.


۱. Glock ۱۷ (اتریش)

با ۱۰ تپانچه برتر و قدرتمند جهان و کشور سازنده آن‌ها آشنا شوید

در سال ۱۹۸۰، ارتش اتریش اعلام کرد که به یک تپانچه جدید نیاز دارد که آن را جانشین نمونه‌های قدیمی سازد. علیرغم رقابت چندین کمپانی مشهور، در نهایت این کمپانی Glock تا آن زمان ناشناخته بود که برنده مزایده شد و در سال ۱۹۸۲ تولیدات آن در اختیار ارتش اتریش قرار گرفت. Glock ۱۷ توسط نیرو‌های پلیس کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته و تولید انبوه آن در سال ۱۹۸۶ آغاز گردید. در سال‌های بعد این تپانچه جدید و غیرمعمول به یکی از محبوب‌ترین سلاح‌های دستی تبدیل شد و توسط ارتش‌ها و پلیس‌های کشور‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت.

اکنون این تپانچه در اختیار بیش از ۵۰ کشور جهان بوده و کپی‌ها و کلون‌هایی از آن در سراسر جهان ساخته شده است. این تپانچه که در دوران معرفی‌اش یک طراحی انقلابی و متفاوت داشت بسیار کارآمد، ساده، سبک و ارزان است. Glock ۱۷ طراحی ساده با بخش‌های متحرک بسیار کمی است که در کنار خشاب تعداد آن‌ها تنها به ۳۳ قطعه می‌رسد. تنها با استفاده از یک پین یا ناخن می‌توان این تپانچه را در کمتر از یک دقیقه باز کرده و گیر کردن گلوله در آن به ندرت رخ می‌دهد و البته عملکرد بسیار ساده‌ای نیز هنگام شلیک دارد.

وزن کم این تپانچه از طریق ساخت بخش‌های عمده سلاح مانند قاب آن از پلیمر محقق شده است. تنها لوله، غلاف متحرک و مکانیزم ماشه Glock ۱۷ از فلز ساخته شده‌اند. علیرغم ساخته شدن این تپانچه از پلیمر، Glock ۱۷ به خوبی می‌تواند بین دما‌های منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۲۰۰ درجه سانتیگراد کار کند و امکان زنگ زدن آن نیز وجود ندارد، زیرا تمامی قطعات فلزی آن با یک لایه ضد زنگ زدگی محافظت می‌شوند. Glock ۱۷ به معنای ساده باعث ایجاد انقلابی در زمینه سلاح‌های انفرادی شد به نحوی که امروزه تقریباً تمام سازندگان سلاح‌های دستی از قاب‌های پلیمری استفاده می‌کنند.

قدرت نفوذ گلوله Glock ۱۷ بسیار قابل توجه بوده و لوله آن توان شلیک بیش از ۳۶۰.۰۰۰ گلوله را دارد. این عدد بسیار قابل توجه و حیرت‌انگیز است وقتی که بدانید تپانچه‌های مدرن امروزی تنها حدود ۴۰.۰۰۰ گلوله را پیش از روبرو شدن با مشکل شلیک خواهند کرد. خشاب این تپانچه نیز که از پلیمر ساخته شده بین ۱۹ تا ۳۳ گلوله را در خود جای می‌دهد.

منبع: military.today