امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی

مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ که از ۲۳ اسفند ماه آغاز شده لود، آخر وقت امر ز دوشنبه ۲۵ اسفندماه پایان می یابد به گزارش تکنولوژی و فناوری آی اپس، داوطلبانی که در مهلت تعیین شده، ھزینه ثبت نام را پرداخت کرده اند ولی به دلیل اتمام مھلت ثبت نام […]